KÅ-Ges EL startades 1979

och har under åren bl.a. utfört:

  • Ombyggnaden av Råeks industrihotell i Gunnarsbyn.
  • Om- och tillbyggnad av TEAM Sportiabutikerna i Luleå.
  • Industriella installationer, framförallt på kraftvärmeverk såsom i Kiruna, Boden, Ljungby, Skene m.fl.
  • Fastighetsservice till ett flertal fastighetsägare.
  • Villainstallationer för ett flertal byggmästare.
  • Installationer av automatiserade mjölk- och köttgårdar med bl.a. mjölkrobot samt intelligenta utfodringssystem.
  • Övervakning och styrning av bl.a. ventilationsanläggningar.
  • Felsökning och reparation av pumpanordningar, värmeanläggningar åt olika VVS-företag.
  • För mer information samt ytterligare referenser, kontakta oss!